Terminy referendum

18-02-1996 r.

25-05-1997 r.

7 i 8 -06-2003 r.

6-09-2015 r.

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59