Terminy wyborów

27 maja 1990 r.

19 czerwca 1994 r.

11 października 1998 r

27 października 2002 r. i 10 listopada 2002 r.

12 listopada 2006 r. i 26 listopada 2006 r.

21 listopada 2010 r. i  5 grudnia 2010 r.

11 listopada 2015 r. i 30 listopada 2015 r.

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59