Terminy wyborów

  

27 października 1991 r.

19 września 1993 r.

21 września 1997 r.

23 września 2001 r.

25 września 2005 r.

21 października 2007 r.

9 października 2011 r.

25 października 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59